Krteček z naší nabídky hraček pro děti od 3 let

Newsletter

Výrobci

Obchodní podmínky

 

Platnost těchto obchodních podmínek je omezena na koupi zboží do 31.12.2013.

 

1. Základní ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím (též odběratelem či zákazníkem) a prodávajícím (též dodavatelem) v oblasti prodeje zboží sběratelského materiálu, pomůcek a software.


Prodávající


Petr Vrbický, Březhradská 179, 503 32 Hradec Králové 22

Petr Vrbický je živnostníkem zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města v Hradci Králové pod rejstříkovým číslem 360201-203055 zabývající se nákupem zboží za účelem dalšího prodeje.


Kupující


Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na kupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím - konečným uživatelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s jiným prodejcem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodním podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

2. Bezpečnost a ochrana informací

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

3. Otevírací doba


Firma Petr Vrbický provozuje kamennou prodejnu Dřevěné hračky a Antikvariát knih na Třídě ČSA 216, 500 03 Hradec Králové.

Otevírací doba: PO – PÁ 9:00 – 12:00 14:00 – 18:00

SO 9:00 – 12:00

Internetový obchod je otevřený neustále.

 

4. Ceníky


Každé pondělí jsou aktualizovány ceníky. Jejich pravidelné zasílání e-mailem společně s cílenou nabídkou si kupující může objednat na e-mailové adrese vrbicky@drevene-hracky.com.

Pokud si již nepřejete ceníky a nabídky dostávat, zrušíte jejich zasílání na stejné adrese.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu týdne bez předchozího upozornění.

 

5. Cenové kategorie


Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu 1. těchto obchodních podmínek.

Pokud si kupující není jistý do jaké cenové kategorie bude zařazen nebo není spokojen se svým současným zařazením, je možné s prodávajícím sjednat individuální podmínky.

Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH a zákonem stanovených poplatků (autorský, recyklační...), pokud není uvedeno jinak.

 

6. Objednávání zboží


Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.

Objednávat je možno následujícími způsoby:


• elektronickou poštou na adrese vrbicky@drevene-hracky.com

• klasickou poštou na adrese Dřevěné hračky, tř. ČSA 216, Hradec Králové 500 03

• osobně

• telefonicky na čísle 495 515 439

• přes internetový obchod www.drevene-hracky.com

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky elektronicky (přes internetový obchod) nebo písemnou formou a uvést následující údaje:

• (obchodní) jméno a adresu kupujícího

• IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

• kód a název zboží dle ceníku

• jednotkovou cenu a počet kusů

• způsob odebrání a dopravy

• dodací adresu

• podpis osoby oprávněné objednávat zboží (v internetovém obchodě je podpisem přihlašovací jméno a heslo)

• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité


7. Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro koncové spotřebitele

(neplatí pro obchodní partnery s podepsanou dealerskou smlouvou)

Odstavec řeší odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou apod.).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu vrbicky@drevene-hracky.com) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na bankovní účet číslo:…………………...". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na vlastní náklady a riziko na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být poškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit proti poškození či ztrátě. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na

I) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání,

II) na dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refil kity a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou vrácení peněz poskytnout nelze. Vracená částka bude snížena o náklady spojené s původním dodáním zboží i o náklady spojené s vrácením kupní ceny. V případě poškození zboží nebo jeho použití bude vracená částka snížena i o poměrnou či spotřebovanou část.

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

8. Informace o produktech (zboží)

 

Informace o produktech na našich stránkách mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

9.Platební podmínky


• platba v hotovosti při nákupu

• platba předem bankovním převodem

• platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

• platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)


Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

10. Dodací podmínky


• osobní odběr: Při koupi zboží na fakturu (opožděná platba) může zboží převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti apod. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Při platbě v hotovosti prokázání totožnosti je třeba jen v případech, kdy to vyžaduje platná legislativa České republiky.

• zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou TopTrans, Česká pošta nebo PPL. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv v rámci České republiky. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně po přijetí zásilky překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu vrbicky@drevene-hracky.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

 

 

11. Záruční podmínky


Záruční podmínky a způsob případné reklamace řeší Reklamační řád prodávajícího.

 

12. Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

V Hradci Králové dne 24.5.2011.

 

Petr Vrbický, v. r.
Internetová stránka využívá soubory cookies, které usnadňují procházení e-shopu. K dalšímu zpracování získaných dat u nás nedochází.